top of page

Online Süreç Yönetimi

Online Süreç Yönetimi modülü mevcut Online Denetim Yazılımına ek olarak marka, kurum ya da işletmelere tüm kurum içi çalışanlarının iş akışı, çalışma koşulları, yönetim, talep, anket, ürün, hizmet ve marka konularında online ortamda  geri bildirim olanağı sağlayan bir modüldür. 

Online Anket
Online Öneri
Online Şikayet
Online Talep
Online Dış Denetim
bottom of page